53. SOSOLOGIE EN SIELKUNDE

Van kinds af het ek my hier aan begewe
Want mense eb hulle verwantskap is in my gene
Van onder die vlerke van vegvliegtuie
En nou in die nuwe wêreld daar buite
Ek skryf toe in vir die gevorderde kompetisies
Want daar was toe nie een vir onder offisiere en manskappe nie
Daar was een vir Luitenante tot Kapteins maar ek kwalifiseer nie
Maar met die gevorderde een kan jy deelneem onder ʼn bynaam
Hier kon die ander die toegang verkry na ʼn staf kursus
Want die pryse kry jy net met bepaalde punte en meriete
 On vermoedes verower die korporaal die tweede plek vir
“A Sosiological Perspective of Management in the Military Society”
Hulle kon dit nie glo dit was my eie werk nie, nie ʼn korporaal nie
Ek ontmot toe vir Majoor Barns by die Militêre Psigometriese Institute
Die afdeling was toe gesetel by die Lugvaartkundige Institute
Hier loop ʼn klien hondjie wat ook jou toets uitmaak
Na ʼn lang onderhoud glo die Majoor in my vermoë
En wil my net daar en dan Universiteit van Pretoria toe stuur
Want ek kon ook as ʼn klerk vir hom werk in die gebied
Dit was ʼn moontlike verlossing van personeel administrasie
So kon ek aan my aanleg voldoen en die ander in vrede laat
Maar hulle se hulle het teveel in die algemene administrasie klerk belê
So word my eie belange en ander sin in ʼn frustrasie agtergelaat
Ek wou hulle net wys wat ek reeds kan bemagtig
Dat hulle notisie neem en my laat studeer in my aanleg
Maar hier het ek en die leiers mekaar weer gemis.

29/09/2005