73. SPANNING

Daar is meer as net een tipe spanning
Daar is die goeie spanning wat jou aan die lewe hou
Daar is die slegte spanning wat jou siek maak en vernietig
Dit was die laaste wat my skisofrenie aan my uitgedeel het
Dit is gewoonlik die spanning wat mens self toelaat en nie verwerk nie
Maar in my geval het dit ook saam met die haatlike spanning van spoke gekom
Die spanning wat mos met ʼn dooie-man van liefde kan praat en jou nie dan dreig nie
Die spanning wat mens self maak kan jy gewoonlik beheer met liefde en wysheid
Maar die spanning wat ander bring kan ek net vermy
As dit my liefdeswerk by die Skepper nie te nakom nie
Soos die aanhoudende doods en ander dreigemente
ʼn Sensitiewe mens van liefde raak sulke haat nie gewoond nie
Want hulle aanhoudende haatlike spanning bring ook die siekte aan
So verlos ʼn beter omgewing jou in die hande van die gewone mens
Maar die spanning het jou die beste van die lewe geleer
Die ergste haatlike spanning het jou vrese almal getoets en verwerk
Jou goeie spanning van liefde het met rede jou emosies ook oorwin
Die oefening bring uiteindelik my siekte in remissie en maak my sterk
Die wat dink hulle is jou vyande sien jou weer maar jy bedoel nog goed
Wanneer jy nog alleen met alles ʼn sukses van jou lewe maak
Want net hulle en hulle spoke weet wat het jy werklik oorwin
Dat ʼn mens so met liefde alle emosies selfs haat kan beheer
En dat selfs almal se haat jou liefde nie kan inperk nie
Maar jy besef jy kan regtig net jou self in die werklikheid beheer
Want die individu is self daarvan viraanwoordelik voor sy Skepper van liefde
So kan mens nie altyd bly siek pleit terwille van ander se haat en voorskrifte nie
Want jy gaan jou Skepper so met jou spanning die hane weer hoor kraai
So moet elke individuele mens hom of haar self vind in die’ wêreld
Dan sal die ander vind of jy van haat of van liefde was
Soos die eerste vrug van wysheid wat jou die tweede vrug van die ewige lewe bring
So sal die Skepper en sy onderdane van liefde vind of jy goed of sleg was
Met al die onderdrukking en vervolging kan jy met hulle liefde oorwin
Al weet jy as mense die wêreld is onperfekte en sterflike aarde
Weet jy in jou liefde die finale oordeel wat jou spanning bo alles verlig.

09/10/2005