74. STAAN BY JOU OORTUIGING

Daar was baie manne en vroue in die Bybel wat alleen sterk gestaan het
Daar was ander sulke mense in ander sulke historiese werke
Maar as kind was daar ook vir liefde vir mense Mr. M.M.K.  Gandhi
Daar was vir standvastigheid in moeilike tye Sir Winston L.S. Churchill
Daar was vir wêreld eenheid en liefde vir mense regte gen. Jan C. Smuts
En daar was President Nelson Mandela en ʼn land
Met gelyke eenheid bymekaar gehou het vir liefde vir vrede
So is daar as kind vir my gesê
“Jay sal tussen konings en wyse mane loop
As jy opreg bly staan vir jou oortuigings”
Maar soos met enige hoe bome
Sal die wind van jaloesie jou probeer om waai
Want so ʼn wind ken nie die waarde van jou fondasies nie
Dit blaas net in eenrigting solank dit nog vry voel
Maar sonder ʼn standvastige grondbeginsels  en etiek
Het die kollektiewe mense nie regtig fondasies nie
En sonder om so individueel sterk te kan staan
Het die wind se beginsels nie regtig waarde nie
Want ʼn klomp semels bymekaar kan ook dink hulle is reg
Want so ʼn wind sal na jou kyk en se dat jy alleen maar klein is
 Terwyl hulle teen jou standvastigheid en etiek beur
Sal hulle met die meerderheid jou probeer dismoedig verklaar
Omdat jy alleen so kan sterk staan op die Rots van die Skepping
Want jy is dan saam die hoeksteen van die Skepper se mensdom
Want jy is bereid om altyd weer opgestaan vir jou oortuiging
Jy is bereid om soms ook verkeerd te wees en dit reg te maak
Maar jy bly staan altyd vir die goeie en liefdes doel
Nie net wat goed vir jou self is nie maar vir jou naaste
SO het jou fondasie waarde vir die skepping van die Skepper
Die wilde wind is maar net pragmaties in sy wêreldse plesier
Dit sal altyd goed en liefde vind in dit self en nie ander nie
Dit moet ander diskrimineer en haatlik verklaar en so nie omgee nie
Dit staan nie werklik op vir die Skepper se oortuigings en etiek nie
Dit sal nooit man of vrou alleen opstaan voor die publiek van die Skepper nie
Dit skuil altyd agter ander hoe bomme se sterk fondasies en verdraai hulle waarde
En is nog steeds bang vir nuwe boompies wat nog aan die groei is onder hulle
Want uit die winderige woorde word elke een op sy eie op die einde gewaardeer
En so individueel vir individueel moet die’ wind op die eiende ook maar aanpas
Want ander moet my nie met hulle talente beoordeel nie want dit is hulle sin
So kan ek nie met my talente hulle beoordeel sonder die Skepper nie
Want ons talente is verskillend soos die Skepping se doele
En ek kan net verantwoording doen vir my eie verantwoordelikheid
Om op te staan vir al my talente se oortuiging as ʼn individueel en sulke waarde
Want ʼn mens kan nie by die kruispad van tussen liefde en haat bly staan nie
Jy het net een liggaam en kan dit nie verdeel nie sonder om jou siel en gees ook te verdeel
Daar bestaan nie sulke Skeppings van die Skepper nie want Hy skep nie so nie
Dit is omdat Hy dit lou water beskou en dit uit sal spuug want dit het nie smaak nie
Sonder sulke waarde is dit nie eers liefde soet of haatlik bitter nie maar net daar
Die Skepper sal jou onperfekte hart wel sien op watter pad jy dit geplaas het
Terwyl die wind net sal blaas op die pad wat hulle saam volg en saam verstaan
Want so saam is hulle as die Dier hoof met die skeppingsdemokrasie van menses
Maar alleen met net jou liefdes oortuiging is jou Skepper die van die’ Skepping
So het jou talente net ʼn individuele waarde en nie ʼn gesamentlike waarde nie
En so moet jy alleen as mens by die oortuiging van jou eie waarde hou.

09/10/2005