59. SUBSIDIE MOTORS

Wat nodig was dat hulle die regte afstande gereeld ry
En dit moet hoofsaaklik net vir amplike werk doeleindes wees
En hulle moet finansieel ook genoeg verdien met die regte pos
Dan kwalifiseer hulle vir ʼn subsidie motor.
Daar was drie tipe subsidies wat bekend gestaan het as A, B en C
Hulle het net hoofsaaklik bepaal water kwota hulle mag ry
En die motor se subsidie word ook bepaal volgens sy motor se kubieke inhoud
En die wat beskikbaar was in die bepaalde prysklas
Dan moet die eerste fase van dokumentasie gedoen word
Tot dat die motor bestel en ontvang word
Moet die motor eers deur die nodige registrasie prosedure gaan
Voor sy eienaar hom mag afhaal en gebruik
Dan word daar weekliks volgens die bepaalde kontrak
ʼn noukeurige diensrekord en rit rekord gehou
Maar as die pos vir ander en die vereiste nie meer voldoen nie
Word die subsidie motor summier teruggeneem
Dit was moeilike administrasie en diplomatieke werk
En soms moes daar self aan die seniors raadgegee word
Oor moontlikhede en implikasie van besluite
Wat soms meer as net die Weermag mag raak
En nog tans moet die diens eerlik en reg wees
Of die ware eienaar se hel daal neer
Saam met die gepaardgaande owerspelweer
So word ʼn klerk soms rondgestuur
Van kantoor tot kantoor met die hoop van ʼn oplossing
Dit sluit daardie duur ingevoerde boeke ook
Waar ʼn mense deur blasye prosedures moet gaan
Vir alse wat ingevoer was en seker wette moet so aangehaal en vir wys word
Maar die algemene klerk het sy taak vlugtig en suksesvol aangeleer

29/09/2005