71. TOUTREKKING

Ek was gebore uit ʼn teenstrydige familie
Al het die Clark's al voorheen onder die Coetzee's in getrou
Was die eenkant nog Skots en Engels en die ander nog Afrikaans
So is dit die eenkant Smuts en die anderkant die Ossewabrandwag
Dit is ʼn boereoorlog deurmekaarspul want hulle het almal saam en teenmekaar geveg
So was my huis vriende en familie wat gewoonlik besoek aflê Engels
Terwyl al my vriende by die Afrikaans skool hoofsaaklik net Afrikaans was
Dit was net ʼn duidelik verlenging van my eie ouers se tweegevegte
Ek kon toe nie as kind van omtrent ses jaar tussen hulle kant kies nie
Met die rond gestoei agter ʼn toe duer roep jou ma jou op jou naam
En agter dieselfde deur jag jou pa jou weg om te gaan slap
Jy as kind maak maar vrede om halfweg in die gang te sit en slaap
So word ek in my Afrikaanseskool uniform uitgejou as ʼn boer
En by die huis deur die bure se kinders uitgejou as ʼn rooinek
My enigste neutrale en swart vriend word toe ook net so weggevat
Nou het die haatlike kwessie ook gevorder tussen swart en wit op die ouderdom
Ek kuier by familie aan my vader se kant
Ek kuier by familie aan my ma se kant
Die kante kuier bitter min saam onder een dak
Al my neefs en niggies is ver te groot of te klein
EK gaan toe later na ʼn tweetalige hoërskool toe
En word daardie selfde jaar in ʼn eksperimentele tweetalige klasgeplaas
Ek maak daar klaar en kom na ʼn tweetalige weermag toe
Hier sit ek in ʼn land van haat met konflik met my liefde
“ʼn etiek tussen om net dood te maak soos hulle goed dink
Of ʼn etiek tussen rede, emosies van my liefde
So sien ʼn weermag sielkundige die toutrekking in my raak
Hy stuur my op my eie pad, los die familieuit en werk met mense
So as jongman skeur ek toe die bietjie familie weg wat my verskeur
En was deur die toutrekking al jare bang vir verhoudings
Want alles mag net so weer begin as mense nie eerlik met hulle liefde is nie
So is ek met my etiek van liefde alleen en soek eerlike liefdevolle vriende
So is ek met my etiek van liefde alleen en soek na eerlike familie
Maar in hulle haat vir hulle medemense het ek met hulle vervreem
Die haatlike toutrekking het my hele liefdes lewe so verwoes
So het my familie, vriende en vyande maak hulle eie gesamentlike sienings
So tussen al die druk en baie harde werk vir liefde word ek ook maar sielsiek
Ek kwyn van hulle geloof van oneerlike haat en soek na die werklikheid van liefde
Dit moet wel bestaan uit die wêreld van psigotiese droome in die skepping
Want nog is ek net een en ʼn geheel geskep deur ʼn liefde van ʼn Skepper
Nog sien ek die mensdom as sy skepping een en ʼn geheel
Nog sein ek net een Skepper van liefde as net een en ʼn geheel
So het Jan Smuts en ander se Holisme my liefde ook gered
Ek kan nie my menslike ouers kwalik neem nie
Want hulle is nie perfek nie en ek was ook die eerste kind
My pa was alreeds onderdruk van familie en sy eie uitkyk
My ma was in ʼn vreemde wêreld en die kinders was al wat sy het
So het ek as kind die haatlike ketting van hulle huwelik geword al het hulle my lief
Dit was maar net die toets van die onperfekte wêreld en sy omgewings probleme
Dit het net so ʼn haatlike en vervolgings impak op my lewe van liefde gelaat
Dat ek nie rykdomme of mag gesoek het nie maar net liefde en vrede vir almal
Maar ek dink net ek en die Skepper het hier dalk die selfde droom
AS hulle nog steeds dink ek steek iets weg en werk met ʼn komplot
Want volgens haat bestaan sulke liefde nie, hy moet mos mag of rykdom soek
Maar met liefde kan ek net vat wat die Skepper my gee
Want alles wat die ander besit in rykdom en mag behoort reeds aan hom
So kan ek met liefde net Sy dienskneg wees wat my beste vir liefde doen.

08/10/2005