VOORWOORD

Die doel van die werk was nie om op ‘n kruistog te gaan nie maar soos al my ander werk om ondersoek ingestel wat my onderliggende probleme mag wees. Die digbundel probeer om ʼn self-psigoanalitiese werk te wees wat my sterk en swak punte van my karakter uit te wys sodat ek daaraan aandag te gee. Byvoorbeeld die “toutrekking” wat ʼn sielkundige na verwys het in die 1980’s wat ek kon bepaal dat dit kom al voor my sesde verjaarsdag van uit die posisie wat ek geplaas was as kind deur my omgewing. Dit staan in Engelse psigoanalise bekend as “Bouble Bind” wat geassosieer word met kinder skisofrenie, outisme.

Daar is ook ander aspekte wat ook voorkom in my persoonlikheid en karakter wat op hulle eie staan weg moontlik van my geestes gesondheids kondisie en ander wat daarmee gepaard gaan. ʼn Sielkundige het eens ʼn opmerking gemaak dat sy kan sien dat ek my swakpunte ontleed en daar aan werk tot dit in my voordeel werk en so my self op bou om ʼn beter mens te wees. Dit was die doel van die digbundel want elke mens het hulle swak en goeie punte en as sommiges geïmpliseer word was dit om die punte uit te wys en nie met ʼn kruistog agter hulle aan te gaan nie.

Volgens my opinie speel die “toutrekking” van morele probleme wel gesamentlik in met skisofrenie omdat die mense uitermatige sensitief is en in teenstryd tot persoonlikheids versteurings wat nie skuld gevoelens openbaar nie. Ek het die oogpunt dat mense met skisofrenie en soortgelyke kondisies nog meer ly en misbruik word deur sulke mense wat hulle swakpunte instinktief uitbuit tot hulle voordeel wat nie noodwendig die algemene publiek is nie.

Maar die publiek speel ook hulle rolle in ʼn sosiologiese konteks. As ons die sielkundige klok model vat wat intelligensie aandui en dit opdeel dan vind ons dat die meerderheid van die demokratiese mense wat normaal beskou word in die middel val. Die wat van imbesiel, moroon tot idiote val abnormaal na die linkerkant toe maar het nog buitebesonders soms ʼn hoe intelligensie wat bekendstaan as die Savant Sindroom.

Maar in die regterkant val die begaafdes wat ook abnormaal en as ʼn minderheid beskou word wat ly na die geniusse mense. Maar skisofrenie is eienaardig dat die meeste vind hulle in die regterkantse veld met hoe intelligensie maar betaal die prys met hulle eienaardige gedrag. Min mense weet dat kinder skisofrenie ook voorkom en dit gewoonlik by outisme vasgestel kan word. Nog minder weet dat by kinderskisofrenie die Savant Sindroom met hulle genialiteit ook kan voorkom wat my laat dink dat ons soms die punt miskyk met adolessente.

Hoeveel mense besef dat die slimste onder ons baie tot ʼn kwart van hulle gene deel met mense met skisofrenie en dat ISSAC Newton ook met skisofrenie vandag gediagnoseer kan word. As ʼn kind het ek in my eie psigoanalise die moontlikheid raakgesien maar min kon dit ooit verstaan of verwerk omdat hulle net op Darwin se Natuurlike seleksie gekonsentreer het soos die meeste soldate wat ek ontmoet het maar met die Veldmaarskalk Jan Smuts het ek ʼn ander soldaat ontmoet wat ook Darwin se teorie wat net so sterk is wat bekendstaan as “Variasie.

Ek verwys altyd dat wysheid is soos die savant sindroom as mens met natuurlike seleksie daar aan peuter gaan dit weg maar met variasie floreer dit en ontwikkel dit wel die persoon tot ʼn groter balans. Om dit te verduidelik gebruik ek die geel vink wat sy nessie bou met die opening onder toe op ʼn punt van ʼn takkie sodat slange dit moeilik vind. Die vink weet ook vroegtydig waar die watervlak in sekere gevale behoort te wees sodat die kuikens wat nie behoorlik kan vlieg nie en uitval nie verdrink nie. Maar wat variasie besonders maak die volgende broei seisoen bou die nuwe mannetjie die selfde gevorderde nes en weet war die watervlak behoort te wees.

Hoe anders kan die vink dit weet as dit nie vir die vink se genetiese variasie was nie. Skisofrenie en ander soort gelyke kondisies wat meestal as ongeweenslike siektes hanteer word is ʼn diskriminasie van natuurlike seleksie opsig self as hulle net aan ons gene gaan peuter as hulle ook nie ons gene se goeie punte en vermoëns in ag neem nie.

Dit is die rede dat ek die sielkundige klok gebruik om uit te wys dat mense wat beide geniaal en die savant sindroom in ʼn mate onder hande het buitegewoon besonders is en moontlik voorkom as die mens bedreig word om aanpassings te maak. Maar wat ek sosiologies meer besonder vind is die groep model van demokrasie waar die meerderheid van die sielkundige klok vir die mense besluit.

Dit is hoekom ek soms verys hulle maak hulle besluitnemings op wanpersepsies as ʼn meerderheid en lag vir spot prentjies waarmee hulle regtig assosieer en behoort byval te vind met die Engelse “MAD Magazine”.

Maar dit blyk my ons is in hulle hande sowel as die geniales wat die savant sindrome ook nie verstaan nie, my poging is wel om mense attent te maak van die moontlikheid.

Want as wysheid van die Skepper gegee word kan die mens dit nie toe eien in hulle geleerdheid nie en behoort dit in die vorm van variasie voorkom en dit maak my die wysheid van Koning Salomo nou beter verstaan.