22. DIE LAASTE VOLKSPELE

Kempton Park se vuurhoutjie Fabriek ontplof
En ons dink dit is alweer modderfontein
Daar was definitief nie terroriste nodig nie
In Kempton Park het ons dit self gedoen
Selfs hier het die Concord sy ontploffings nagelaat
So het ek Jeugland se volkspele ook agtergelaat
Hierdie verpligte dansery op die rugbyveld
Dit was nie meer kultuur nie maar ʼn brein wassery
Gelukkig het ek nog my eie brein oorgehad
Al moes ek knersend hom baie ver wegsteek
Elke keer as ek moet tiekie draai het ek die haat se wond verbind
En elke keer as ek moes kniel gaan my hart sel liefdevolle gebede op
Die hart het wel gehou en my gebede was gehoor
Want daarna het ʼn ander Kulture gekom
So om die breinwassery was dit my laaste volkspele.

24/02/2005