78.            VRYWILLIGE SELFMOORD

As hulle my regte wegvat en ʼn staatspasiënt maak verloor hulle my
Laat my eerlike liefdes boedel in ʼn ander se hande dan verloor hulle my
So kan ʼn ander oor my eerlikheid mag het dan verloor hulle my
Want as ek nie meer eerlike liefde het nie is daar niks om voort te lewe nie
EK was so ʼn hele eerlike en liefdevolle mens met ʼn wil vir goed wees
En wil nie die wil en onafhanklikheid ingeperk gehou word nie
Ek mag nie hulle toelaat dat hulle my haan laat kraai nie
Ek is ʼn volwaardige mens en het sulke mense regte
Om wel ook my dokter en medisyne te kan kies
EK is nie hulle tweederangse burger waarvoor hulle kan besluit nie
Want dan is dit nie meer ek nie maar ek iemand anders se slaaf
Dan sterf ek liewer van hulle haat as om daar voor gevangenis gehou te word
Ek wil die haatlike uniform afgooi en die liefdes gemeenskap in gaan
So kan ek my eie liefde en my goeie self bewys dat ek daarvoor kan standpunt in neem
Want ek wil nog in my hart, brein, siel en gees lewe in ʼn liefdes wêreld
Maar vat my wil van liefde weg dan sterf ek liewer voor dit haat word
En dan die ander wat daar aan plesier gee se oogpunte te eerbiedig en te volg
So was ek telkemale amper dood agter gelaat deur sulke mense
Want ek het sonder liefde die’ lewe nie enige waarde gegee nie
Maar na my groot liefde kon ek amper my liefde nie meer vind nie
Want dit was net ek en die Skepper wat bloot voor my vyande gestaan het
So het ek soms man alleen saam met my Skepper die gevaar ingegaan
Sommiges het wel iewers vir my omgegee en soms my vrywilligheid beskerm
Maar ek het buite die pantser en hulle beskerming voor die haat van almal gestaan
So wou die wat haat het my nie eerlik wil verlos van hulle haat nie
Want dit was ʼn vrywillige selfmoord van liefde en nie haat nie
So het sommiges die werklike waarde van my liefde wel gesien
So het my vryheid om lief te hê alles nog steeds alleen oorwin
Selfs die liefdes swaard van die Skepper sal laat reggeskied
Want as vrywillige selfmoord lê my offerande in my Skepper
En ek onthou Dawid se psalm en die alleen pad deur die haatlike gevaar
So hou my liefdes instink my nog met my wil vir die goeie lewe
Aan die gang dat ek elke keer weer moedig kan opstaan
Maar ek gaan nie die een wees wat sel my lewe beëindig nie
En sommiges mag se ek is onses met liefde en haat
Maar ek se as een liggaam kan hulle nie beide paaie kies nie
Die paaie loop duidelik in twee teenoorgestelde rigtings
En kan nie verder gaan as om hulleself te verdeel nie
So gaan hulle nie fisies of psigies in hulle gees gesond word nie
Hulle gaan aanmekaar vasklou in hulle eie vrywillige selfmoord van haat
Want die haatlike dier gaan deur die Skepper van die liefdevolle mens geskei word.

10/60/2005