64. WAPENTUIG

Daar was naas my groot lief de vir geestesgesondheid
Ook in voorliefde vir allerlei tegnologie
Die visie was hoe om dit meer menslik te maak
Die doel was meer om jou opponent net te neutraliseer
Dit was nog nooit nie om my naaste op grootskaal uit tewis nie
Dit is nie vir my soos wat ʼn WNNR wapen tegnikus vir my gesê het nie
Om eer te sien hoe jou opponent of opponente die beste in stukke geskiet word
En dan terug te werk om so ʼn wapen te bou vir daar die doeltreffendheid
Dan het ons nie meer vir menslikheid redder konvensies nodig nie
En ook nie ʼn internasionale hof wat die toepaslike menseregte beskerm nie
So het regters en die diplomate nie nodig om te moor en hulle wette af te dwing nie
As weermag foto-joernalis dien ek eers die Skepper en dan my naaste soos myself
Ek het net die tegnologie bemark volgens hulle waarde
So dat ʼn land sy tegnologie kan beskou en behou wat waarde het
So dat ons nog more tegnologies gesproke nog werk het
En sodat ons in die toekoms die tegnologie vreedsaam kan gebruik
Die ingenieurs en projekbestuurders weet mos wat om te sê
Hulle het mos in my onderhoude geweet wat sensitief was
En watter inligting nodig was om die produk te bemark
Hulle teken later op my artikel vir daardie inligting dat dit korrek is
Maar dit lyk nie of die spoke ondermekaar kommunikeer nie
Wanneer hulle ongemoed's mense wil bang maak nie
Want wat hulle beskerm help nie met bemarking nie
En so het ons dit wat ons gehad het ekonomies verloor
En mense en joernaliste verdwyn net of bly baie stil
Gelukkig is hulle nie die Skepper nie al wil sommiges in Hom nog glo
Wand anders sal Hy die mensdom al lankal vir ons haat vernietig het.

07/10/2005