84. WAT MY BEKOMMER DIT SNEEW WEER

Met my geboorte het dit op die Rand en Johannesburg gesneeu
Toe ek skool verlaat het dit weer daar gesneeu
En nou dat die skisofrenie in remissie is en ek weer ek is
Nou het dit weer daar op die Rand en Johannesburg gesneeu
Ek bekommer nie oor die slegte dinge en haat nie
Ek weet dit beteken weer goeie werk en moet my regmaak
Om weer as ʼn volle dienskneg te dien wat herstel het
En die wêreld het my weer raakgesien as iemand wat opgestaan het
Dit sal die wat liefde het hoop gee en die wat haat hopelik ook vir hulle liefde
Want ek mag nie een van julle haat nie want dan haat ek die Skepper en Sy Skepping
Maar met my liefdes werk teen haat wat my persoon en ander aanval
Sal nou sterker met my oorwinning wees en daar sal vir ander meer hoop ook wees
So het die Skepper ook die Skepping doelbewus gemaak en daar op vertrou
Ander was die mens by nou al lankal nie meer daar om Hom te verpes nie
Want daardie lote sny Hy af en werp in die vuur om hulle laaste doel te dien
Maar dit is nie vir my as onderdaan bedoel om die lote vir Hom te bepaal nie
Maar ek onthou nog daardie professor by die Johannesburgse Phoenix Huis
Gedurende ʼn onderhoud as volunteer vind hy my te sag om daar te werk
Dit was nooit teen my kennis of etiek gemik nie maar dat ek nie gaan wen nie
Later met baie ervaring van sielsiekes en dwelmverslaafdes weet ek hoekom
AS jy nie by jou man kan staan en hulle van die begin af duidelik vas vat nie
En daar by hou gaan al etiek en wysheid nie help as jy sag ook is nie
Want die wat jou haat en uit oorle ken negatiewe liefde wat uitoorlê
En bedoel jy goed maar is sonder die krag gaan hulle jou op die einde uitoorlê
So ek mag dalk noem dat met meer ervaring het ek beide harder en weisser geword
Maar dit betekken nie ek het my liefde, etiek en oortuigings verloor nie
Dit het met my ervaring en orintasie dalk Nader aan die Skepper gekom
Want soos die Skepper kan die professor nou se ek kan nou moontlik die werk doen
Nie as ‘n goeie soldaat wat blindweg verg vir ander se haat en negetiewe liefde nie
Maar as liefdes soldaat wat geleer het om by goed te bly moet hy ook sterk wees
Want sonder om sterk, konstant en jou te laat geld nie mag jy jouself en ander verloor
Maar ek glo daardie professor sal my nou as ʼn gewone volunteer ag
En nie een wat oorbodig hardkoppig en hom te hard laat geld nie
Want hy sal ook nog bly se ek neig nog steeds om te sag te wees
Al dink ander in die veld ek is ʼn BoM lid en die duiwel vanself
Moet hulle ook wel herken dat ek konstant by my etiek ook hou.

23/11/2006