74.       DIE SPOOK VAN MEIRINGS POORT

Is hy ʼn Boer of Brit,
Of is hy ʼn ou voortrekker?
Geweer om hoog
En op ʼn  galoppende perd
Duskant Herrie se klip
Of is hy voor De Rust
Wat net kan rust.
Want hy was so gekust,
So vrou verliefed.
Hy soek om iemand te vertel,
Maar sy geliefde rust
En hy weet dit niet
Voor dit hom tref.
Was dit ʼn pyl
Of was dit ʼn koeël
As hy verdwyn voor hy val?
Het enige een hom gesien
Want oubaas Bekker
Praat dat dit spook hier te veel
Ook duskant die jare 1812’s.
Kom Rust by De Rust
Hier is jy veilig tot daglig,
Die spook hou hom tot die poort
En die spesiale mense wat hom sien.

14/11/2003