64.            DONDERWOLKBREEK

Dit breek en woorde suis neer,
Dis sommer van die algar.
Dit is oorweldigend onbedaar
Met vloede vloeke gaan dit heen.

Een skreeu, volg die ark,
Alles blyk tevergeefs
Net onstuimigheid vloei voort,
Vir veertig nagte of enige tyd.

Laat ons vredes water veilig weglei
Tot die diepste see
En dit in reënwolke omskep.
Sommer gou is die land
Weer brood en heuning.
Pas tog net op
Of die keer
Breek dit tot by Holland.

01/02/1989