56.            GEHEIM

Versteekte plek vir salf
Vries tog die wind
Wat so wild los waai.
Dit laat die oog
Blink van die kraai.

Die binneste roep
Na ʼn geslote groep
Wat die knou
Kan vertrou
En so seer gemaak.