69.            JAKKARANDA

Die rye maak die geboue blou
Alles is in ʼn stadium van rou
Net na die winter gebou.
Dis nog net die vlokke wat knou
Soos klokke wat vrede seën.
Die wind waai blou reën
Tot die jolyt ween.