59.       KEN JY MY NOG?

Hy was ʼn kind,
Hy was niks.
Sonder hulp slaan dit ʼn mens kis,
Het gevra en vind toe hulle vrees.
Kies toe ʼn boek as ʼn vriend.

Daar’s gelag vir oorpak en briewetas.
Daar was gewerk aan Mirage en diplomasie,
Met plofstof groot gemaak en senuwees.
Daar’s gewonder of mal of laat staan.
Daar’s gelag vir ʼn boek en woorde.

Die ou wyses het geglo met troos,
Een se wakker oog bring toe meer troos.
By groot manne is daar geleer,
Hulle ken gun oorpak net ʼn briewetas.
Stemme sê dit is nie sy werk, laat staan.

Die kind neem toe ʼn gebroke hart styf vas,
God het hom gebring waar hy staan,
Hy glo in my en ek in Hom.
Wie is die’ wat dink hulle is beter,
Want vandag het ʼn goue kroon gekom.

18/06/1989