Wisdom of the mind 13

I have just to look demon up in the Oxford Dictionary and find this interpretation “A cruel and forceful person” which relates well to my hate, greed, control and powerful which I said comes from the animal inside us. Referring rather to De-Human in that human spirit, it this is the true case I have met plenty of demons other wise they do not seem to exist.

Yet I am glad they can change and I find some already did as I can see hidden humans in them searching for love and kindness but the demons and their power have their fears.

(Ek kan net dink aan die wat gepraat het 08 Julie 2006 die aand van skimmel. Ek wonder of hulle weet wat baie kaas soorte, medisyne en selfs sommige vlies soorte so wonderlik maak? Want hulle wat buite goed vertoon en in hulle harte skimmel het is die wat werklik vrot is en gaan meer sukkel om daar in te kom om dit skoon te maak.)